กฟผ. เผยงานสร้างโซลาร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธร คืบหน้าแล้ว 66 เปอร์เซ็นต์ พร้อม COD กลางปี 64

กฟผ. เผยงานสร้างโซลาร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธรคืบหน้าแล้ว 66% พร้อม COD กลางปี 64

 

          นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี "วางทุ่นเอก" ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ลงอ่างเก็บน้ำ โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

          นายประเสริฐศักดิ์ กล่าวว่า กฟผ. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยนำพลังงานหมุนเวียนหลากหลายรูปแบบมาผสานกัน เพื่อแก้ไขข้อจำกัดในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เต็มศักยภาพและมีเสถียรภาพมากที่สุด จึงได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อน หรือเรียกว่าระบบไฮบริด ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) กำลังผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 9 เขื่อนของ กฟผ.

 

          สำหรับโครงการนำร่องโครงการแรก ขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ ที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ถือเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริดใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย โดยปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ที่ 66% และคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ช่วงกลางปี 2564

 

ด้านนายสฤษดิ์ กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรแห่งนี้ จะเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ที่นอกจากสร้างเสถียรภาพของพลังงานหมุนเวียนให้มั่นคงด้วยระบบพลังงานแบบผสมผสานแล้ว ยังส่งเสริมให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งความรู้ด้านพลังงานที่สำคัญแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนพัฒนาโครงการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ทำให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

cr: https://www.ryt9.com/